Håndværkerfradrag

Med håndværkerfradraget for 2020 kan du få fradrag for to slags ydelser

(Bolius.dk)

 1. Håndværksydelser: Et fradrag på 12.500 kr. pr. person pr. år i 2020 for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
 2. Serviceydelser: Et fradrag på 6.200 kr. pr. person pr. år i 2020 for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde.


Betingelser for at få håndværkerfradrag

(Bolius.dk)

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 12.500 kr. for håndværkerydelser i 2020 (12.200 i 2019) og op til 6.200 kr. for serviceydelser i 2020 (6.100 kr. i 2019). Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse
 • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.
 • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.
 • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri. Du kan heller ikke få fradrag for arbejde i forbindelse med anlæggelse af have – det er kun de tilbagevendende arbejder med vedligeholdelse af haven, der giver mulighed for håndværkerfradrag.
 • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud.
 • Selv om du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 12.500 kr. i 2020 (12.200 kr. i 2019) for håndværkerydelser og 6.200 kr. i 2018 (6.100 kr. i 2019) for serviceydelser.
 • Husk, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Indberetning af håndværkerfradrag: Sådan gør du

Bolius har lavet en udførlig guide i, hvordan du indberetter dine håndværkerfradrag til Skattestyrelsen, og hvilke frister du skal være opmærksom på. 

Blandt andet denne indberetningsoversigt:

Sådan indberetter du:

 1. Gå ind på Håndværkerfradrag 2018-2020 på skat.dk, log på med NemID.
 2. Ret din årsopgørelse og indberet dit håndværkerfradrag (rubrik 460).
 3. Tryk på lommeregneren og følg vejledningen.
 4. Beløbet bliver derefter automatisk overført til årsopgørelsen for 2019.

Men følg gerne nedenstående link for uddybende detaljer.
http://www.bolius.dk/indberetning-af-haandvaerkerfradrag-saadan-goer-du-3320Hvad kan du få håndværkerfradrag for i 2020?


Udvendig maling, vandskuring og reparationer

 • Udvendig maling af vinduesrammer, døre og ydervægge.
 • Ved maling forstås maling og kalkning – altså det, som kan påføres med pensel eller rulle.
 • Der er ikke fradrag for:
  Maling af tag, spær, udhæng og vindskede
  Vandskuring og reparationer af ydermure, uanset, om mørtel til vandskuring indeholder farve.
  Filtsning.


Maling af ydervægge i udestue

 • Der er kun fradrag for udskiftning af døre og vinduer i udestuer. Alt andet er der ikke fradrag for.

Isolering af tag

 • Isolering af tag.


Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde.
 • Der er IKKE fradrag for nedtagning af gammel skorsten.


Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer.


Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre.


Isolering af ydervægge

 • Selve isoleringen, også hulmursisolering
 • Åbning af konstruktion fx til indpustning af isolering
 • Lukning af huller
 • Udgravning af kælderydervægge
 • Der er IKKE fradrag for pudsning af ydermur efter, at hullerne er lukket.


Isolering af gulv og loft

 • Fradrag omfatter som udgangspunkt første lag isolering set ude fra og IKKE isolering mellem to beboede etager. Dog er der fradrag for isolering af gulv mellem stueetage og en ikke isoleret kælder.
 • Åbning af konstruktion (fjernelse af gammelt gulv, gammel isolering og evt. udgravning af terrændæk).
 • Selve isoleringen.
 • Der er IKKE fradrag for genetablering af konstruktionen (støbning af gulv og lægning af nyt gulv).


Isolering af tag

 • Fjernelse af evt. gammel isolering
 • Selve isoleringen og dampspærrer
 • Arbejdsløn til kørsel af nyt og gammelt isoleringsmateriale
 • Der er IKKE fradrag for nedtagning (og fjernelse) af det gamle tag (og undertag), eller genetablering af konstruktionen (lægning af nyt tag og undertag). Dog er der fradrag for en afgrænset åbning af taget – fx, hvis man fjerner 10 tagsten og lægger isolering ind.


Afmontering af brændeovne

 • Afmontering af eksisterende brændeovne.


Radiator

 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx radiatortermostatventiler, vejrkompenseringsanlæg og urstyring.
 • Installation af en ekstra radiator, herunder rørføring.
 • Der er IKKE fradrag for arbejdsløn til installation og udskiftning af el-radiator.


Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.


Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedler, fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning


Opvarmning – fjernvarme, oliefyr, pillefyr, gasfyr, olietank mv.

 • Installation af fjernvarme, herunder stikledning.Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Udskiftning af gasfyr og kedel
 • Der er ikke fradrag for demontering af oliefyr, olietank, pillefyr, biokedelanlæg, biomassefyr og fastbrændselskedel.


Vandvarmer

 • Der er kun fradrag for vandvarmer i forbindelse med installation af kedler, eksempelvis naturgaskedler.
 • Der er ikke fradrag for el-vandvarmer.


Varmtvandsbeholder

 • Reparation eller udskiftning af varmtvandsbeholder, der opvarmes af fjernvarme, gas eller jordvarme.
 • Der er IKKE fradrag for reparation eller udskiftning af varmtvandsbeholder, der opvarmes af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.


Varmeveksler

Der gælder samme regler for varmeveksler som for varmtvandsbeholder. Fradragsretten afhænger af det anlæg, som varmeveksleren er tilkoblet.


Ekspansionsbeholder

 • Fradrag for reparation eller udskiftning afhænger, hvis selve varmeanlægget er omfattet.
 • Der er IKKE fradrag for reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.


Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper

 • Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange


Installation eller forbedring af ventilation

 • Betegnelsen ventilation skal forstås som noget, der ventilerer det meste af huset – fx et Genvex- eller Nilan-anlæg. Disse anlæg kan kombinere varme og ventilation af huset.
 • Der er IKKE fradrag for emhætte i køkkenet eller ventilator på badeværelset.


Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn

 • Alt arbejde vedrørende kloak på egen grund, fx udskiftning af kloakrør og rottespærre. Der er IKKE fradrag for kloakinspektion.
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner.


Radonsikring

 • Radonudsugning.
 • Tætning af revner og radonmembran, hvis radonsikringen kan dokumenteres af et firma.
 • Epoxy maling, hvis hovedformålet er at holde radon ude.
 • Der er IKKE fradrag for lægning af gulvbrædder, vinyl, fliser eller andet gulv oven på membranen.


Tilslutning til bredbånd

 • Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)


Installation af tyverialarm

 • Installation af tyverialarm.