Priser

Ved samarbejde med MultiMester ApS indgås en samarbejdsaftale som fastsætter hvilken af nedenstående tre prismodeller, der afregnes efter. Der forventningsafstemmes ligeledes i forhold til, hvordan byggeprojektet gennemføres. 

Timepris kr. 325,-

 • Afregning på timebasis vil almindeligvis være den billigste måde at få udført sit arbejde på. Det er dog også den afregningsform, hvor man løber den største risiko for, at det anslåede byggebudget overskrides - MEN, det kan naturligvis også vise sig at blive billigere.
 • Timeprisen andrager kr. 325,- (+ moms) pr. påbegyndt halve time.
 • Længerevarende arbejder aftales med udgangspunkt i en gennemarbejdet overslagsberegning, så du som kunde har et omtræntlig overblik over de anslåede udgifter til arbejdsløn og materialer.
 • Materialer afregnes til Bygma listepriser uden tillæg af avance.
 • Der faktureres ikke kørselsomkostninger for hele arbejdsdage (min. 7 timer). Ved kortere arbejdsdage faktures kun aktuelt tidsforbrug til kørsel.

Fast tilbud

 •  Afregning efter fast tilbud vil almindeligvis være den dyreste måde at få udført sit arbejde på. Det er dog også den eneste afregningsform, som sikrer at byggebudgettets endelige størrelse kendes på forhånd.
 • Fast tilbud, på en given opgave, beregnes med udgangspunkt i samme gennemarbejdede overslagsberegning, som anvendes ved timeafregning. Hertil skal tillægges et tillæg for arbejdslønnen på 50%, samt et tillæg på materialeudgiften på 25%.

   Flex-garantipris

 • Afregning med en flex-garantiordning kombinerer timeprisens billige udgangspunkt med det faste tilbuds sikkerhed for, at byggebudgettet ikke løber løbsk.
 • Flex-garantiprisen beregnes med udgangspunkt i den samme gennemarbejdede overslags-beregning, som anvendes ved timeafregning. Udgiften til arbejdsløn tillægges dog 20%, men i stedet faktureres alle overskydende timer til halv pris, hvis det skulle vise sig, at arbejdet tager længere tid end beregnet i overslaget. MultiMester Aps har på denne måde en egen interesse i, at tidsforbruget holdes indenfor den teoretiske beregning - heri garantien.
 • Materialeforbruget afregnes, som ved timeafregning, til Bygma listepris uden tillæg af avance.
 • Flexgarantiordninger indgås kun ved større byggesager.

Godt og ærligt håndværk til en rigtig god pris